Головна

 

Вітаємо Вас на сайті кафедри хірургії №2

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Інформація для студентів 5 курсу для здачі ОСКІ

Алгоритми виконання практичних навичок ОСКІ-2 "Хірургія"

Практична навичка №1

Практична навичка №2

Практична навичка №3

Практична навичка №4

Шановні колеги!

    Робота лікаря залишається потрібною і благородною, як і сотні років тому. З розвитком науки і технології, прогресом в медицині та фармакології роль лікаря не зменшується, а навпаки зростає відповідальність перед пацієтом та суспільством. Вона все більше вимагає наявності високої внутрішньої етичної культури, постійного самоудосконалення, самонавчання, накопичення досвіду. Лікар повинен бути гуманістом і мислителем, який здатний виховувати та впливати на пацієнтів особистим прикладом. Залишаються актуальними слова видатного лікаря М.І. Пирогова: "Учитися бути лікарем — дорівнює потребі вчитися бути людиною". Тримати себе в руках і любити хворих — ось найважливіші риси особистості лікаря. Цим принципом ми керуємось у вихованні та підготовці майбутніх спеціалістів — лікарів та в роботі з нашими пацієнтами. Ми працюємо на благо розвитку медицини та забезпечення здоров'я жителів Буковини та України.

З повагою Ігор Володимирович Шкварковський, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2

 Основними завданнями кафедри є:

·     підготовка висококваліфікованих кадрів для вітчизняної охорони здоров'я і медичної науки;

· розробка і удосконалення нових технологій і методів діагностики та лікування хірургічних захворювань, проведення наукових досліджень;

·    надання висококваліфікованої і високотехнологічної медичної допомоги населенню.

             При цьому виконуються конкретні завдання в навчальній, лікувальній та науково-дослідній діяльності кафедри:

·  на 4-6 курсах університету проведення практичних занять і читання лекцій, передбачених навчальним планом з клінічних дисциплін і на підставі державних стандартів;

·    керівництво практикою студентів;

·   проведення іспитів і заліків;

·   розробка навчально-методичних матеріалів і підручників для студентів і викладачів;

·   підготовка лікарів-спеціалістів на післядипломному етапі зі спеціальностей "хірургія" та "урологія", підвищення їх кваліфікації на курсах тематичного удосконалення та передатестаційних циклах;

·   підготовка наукових кадрів через магістратуру, аспірантуру і докторантуру за спеціальностями "Хірургія" та "Урологія";

·   проведення наукових досліджень згідно з планами НДР університету, МОЗ України;

·  проводиться лікувальна робота з надання висококваліфікованої і високотехнологічної хірургічної допомоги хворим з різними захворюваннями.