Для студентів 6 курсу

                                          ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ                                                    

Модуль 4 СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ В ХІРУРГІЇ, СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ