Студентський науковий гурток

Відповідальний за роботу студентського гуртка 

к.мед.н. Козловська І.М. (irkakim1@ukr.net)

Староста гуртка на кафедрі хірургії №2 - Поштак Євгенія Вікторівна

План роботи СНТ на 2021-2022 н.р.

Фотографії з V Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених BIMCO 2018